SIMONT BRAUN streeft ernaar om juridische diensten te leveren die zich onderscheiden door hun kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit.

De organisatie van SIMONT BRAUN steunt op samenwerking en teamwerk. Daardoor slagen wij erin om snel middelen vrij te maken als onze cliënten bijzondere behoeften hebben of als een dossier daarom vraagt. Wij willen flexibel reageren en teamwerk stelt ons in staat om zeer snel multidisciplinaire teams in te schakelen.

Onze advocatenteams omvatten bekende specialisten met een uitstekende reputatie en veel ervaring met grootschalige transacties en complexe geschillen. De deskundigheid van onze advocaten blijkt ook uit hun talrijke juridische publicaties in het Frans, Nederlands en Engels. Tijdens seminaries treden zij vaak op als sprekers of experts. Een aantal onder hen vervult een academische leeropdracht.

SIMONT BRAUN geeft voorrang aan persoonlijke omgang met cliënten. Wij willen in de eerste plaats de specifieke behoeften van elke cliënt doorgronden. De gespecialiseerde advocatenteams die een bepaald dossier behandelen, werken nauw samen met de cliënt. Zo kunnen wij de verwachtingen van onze cliënten op een creatieve en proactieve manier inlossen.