Même ne répondant pas à toutes les conditions légales, une clause de non-concurrence peut donner lieu à des indemnités en faceur du travailleur partant.

As announced since several months, the new Belgian corporate income tax reform was recently enacted by the law of 25 December 2017 (hereafter: “Law”), as published in the Belgian State Gazette of 27 December 2017.

Hereunder you will find a summary of some of the major highlights of this reform.

Devant les difficultés pratiques de perception d’un impôt sur les plus-values des particuliers, le gouvernement s’est, assez étrangement, rabattu sur l’introduction, pour la première fois en Belgique, d’un impôt sur la fortune ou plutôt sur une partie de la fortune, à savoir sur les comptes-titres de plus de 500.000 euros détenus par des personnes physiques.

En raison de difficultés de procédure, ce projet n’a pu être voté en 2017 et sa discussion est donc reportée à 2018. Il n’empêche que l’introduction de cette nouvelle taxe est vraisemblable. Elle serait perçue au taux de 0,15 % sur les comptes-titres des habitants du royaume, où que ces comptes soient situés, et sur les comptes belges des non-résidents dès lors que la valeur moyenne totale des instruments financiers imposables déposés dans ces comptes dépasse 500.000 euros. 

Quand commence la protection contre le licenciement d'un travailleur ayant déposé plainte pour harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail?

Découvrez l'analyse de Pierre Van Achter dans le Trends Tendance du 4 mai 2017: pdflire article

Ter herinnering, om het concurrentievermogen van Belgische ondernemingen te vrijwaren, verbiedt de wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, onder sommige grenzen, aan de volledige privésector (alsook op bepaalde publieke ondernemingen) door CAO of individuele overeenkomst om een overschrijding van de vastgelegde marge voor de loonkostontwikkeling te bepalen.

Deze marge of loonnorm wordt tweejaarlijks bepaald. Voor de periode 2017-2018 werd het vastgelegd op 1,10% door de CAO nr. 119 gesloten op 21 maart 2017.

De wet van 26 juli 1996 werd recentelijk door de wet van 19 maart 2017 (hierna de “Wet”) gewijzigd. De ingevoerde nieuwigheden zijn de volgende:  

colloque droit travailOn 3 May, Myriam Verwilghen and Pierre Van Achter will decipher, with other labour law experts, the recent recast of Belgian labour law.

With pragmatism, they will navigate through the key innovations which entered into force on 1st April: voluntary overtime, floating schedules, occasional telework, career saving account, donation of conventional leave…

This half-day training is designed for HRs, lawyers, in-house legal experts, employers and employees willing to understand these changes which considerably transform the legal environment of our daily work.

Registrations are now open until 28 AprilRegistration form and Program 

De wet werkbaar en wendbaar werk, ook wel de wet Peeters genoemd, werd op 15 maart 2017 in het Belgische staatsblad gepubliceerd. Het bevat een heel aantal maatregelen die ons arbeidsrecht moderniseren en innoveren.

U vindt hier een schematische overzicht van deze bepalingen.

CAO 103ter, geadopteerd door de Nationale Arbeidsraad op 20 december 2016, harmoniseert en past sommige regels aan m.b.t. het recht tot tijdskrediet. Wij analyseren de belangrijste krachtlijnen hieronder.

Beëindiging wegens medische overmacht en re-integratietraject

Een nieuw wettelijk kader werd recentelijk uitgewerkt om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar (een snellere) werkhervatting, eventueel in een aangepaste of andere job.

Een re-integratietraject kan zo vanaf 1 januari 2017 opgestart worden door of voor werknemers die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kunnen uitoefenen.

Bovendien, werd de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst wegens overmacht te beëindigen ook door dit nieuw regelgevend kader (KB van 28 oktober 2016 over de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid) aangepast.

Lees verder : pdfDecember_2016_News_reintegratieprojet_medische_ove_01990906.pdf