SIMONT BRAUN heeft ruime ervaring met de structurering en ontwikkeling van vastgoedprojecten en met de verschillende facetten van het bouwrecht. Het team Real Estate, Construction and Administrative Law is samengesteld uit zeven advocaten, onder wie drie vennoten en een counsel. Zij verlenen onder andere advies aan institutionele beleggers, banken, projectontwikkelaars en andere stakeholders (architecten, aannemers, ingenieurs, …) ter gelegenheid van verschillende vastgoedoperaties. Het team staat cliënten bij in de volgende materies: structurering, onderhandelingen over en opstellen van architectuur-, aannemings-, projectontwikkelingscontracten, enz. Het vertegenwoordigt hen ook, als eisende of verwerende partij, voor rechtbanken van elk niveau.

Behalve deze praktijk biedt het team Real Estate, Construction and Administrative Law van SIMONT BRAUN ook geavanceerde bijstand inzake stedenbouw en milieu, alsook openbare inschrijvingen en administratief recht in het algemeen. Dit laatste vervult in de meeste vastgoedtransacties immers een essentiële rol.

Het team Real Estate, Construction and Administrative Law behandelt zowel transactionele dossiers als consultancyaanvragen en geschillenregeling. Het heeft bovendien algemeen erkende ervaring met alternatieve conflictregeling op vastgoedgebied, door bemiddeling, arbitrage en onderhandelingen in het algemeen.